Smarte vannmålere gir nye muligheter.

Maik kan ta ansvaret for installering av infrastruktur tilknyttet vannmålere i din kommune. Fra prosjektledelse ved installasjon, innsamling og lagring av vannverdier, avanserte analyse med tilhørende varslingssystemer, til fakturering og overvåking.

              

 

Installasjon
– prosjektledelse

MAIK kan være din prosjektleder for installasjon av infrastruktur med løpende, installasjonsoppfølging, fremdriftsoversikter og kvalitetskontroll. La oss gi deg en oversikt over hva du trenger for å komme igang.

Vi har vært ansvarlige for montasje og idriftsetting av 5.000 vannmålere for Hvaler kommune, og 100.000 strømmålere for NorgesNett.

Etablere
kommunikasjon

MAIK kan gjennomføre alle trinn for et korrekt  kommunikasjonsoppsett med kommunens vannmålere. Avhengig av geografi/topografi foreslår vi tekniske løsninger som passer
din kommune.

Skymottak/ innsamling/ lagring

MAIK  kan ta ansvaret for all kommunikasjon,  innsamling og lagring av vannverdier fra kommunens vannmålere. Verdier som vannforbruk, alarmer / avvik, temperatur- / eller akustiske data. Vi mottar og organiserer dine data på en optimal måte. Dataene lagres
og kvalitetssikres til kommunens bruk.

Databehandling
/ dashbord
/ visninger

Hvilke data trenger kommunen? Hvilket behov har driftsavdelingen i forhold til mengder, lekkasjer eller avvik.  Ulike prosesser krever ulike dashbord / visninger både i forhold til innhold og hyppighet. Ukentlige eller daglig oppfølging. Spør oss gjerne hva andre kunder av MAIK har ønsker, og få ideer i forhold til hvor din kommune har et sparepotensiale. MAIK tilgjengeliggjør kommunens data på en optimal måte.

Optimal dataflyt

Ønsker din kommune egne vanndata sammenkoblet med andre driftssystemer i kommunen. MAIK kan sette opp en løsning for din kommune. Kundeportaler, avgiftshåndtering eller koblinger mot data fra det kommunale ledningsnettet. Basert på hva som er ønskelig, skreddersyr vi en løsning.

Kontaktpersoner

Produktsjef Vannmåling

Kjartan Slang

Mob: +47 907 84 595
E-post: kjartan.slang@maik.no

Ja – jeg ønsker en presentasjon!

NAVIGASJON

• MAIKs løsning

Teknologi

• Resultat

• Om oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsningen vil være en gevinst for:

SAMFUNN

I forhold til
miljø/helse

KOMMUNE

I forhold til reduserte kostnader ved optimal drift.

INNBYGGER

Innbyggere får kontroll på sitt eget forbruk/ egne kostnader.

Installasjon av 5.000 vannmålere

Maik har vært prosjektleder for full installasjon av ca. 5.000 vannmålere for Hvaler kommune, med tilhørende dashbordløsninger for optimal
og lønnsom drift

Installasjon av 100.000 strømmålere

 MAIK  har ledet arbeidet med installasjon av 100.000 strømmålere for Norgesnett.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

MAIK AS | Org nr. 985 420 955
Stabburveien 18, 1617 Fr.stad | Kveldroveien 3, Vinterbro | (+47) 64 96 41 50 | firmapost@maik.no