MAIKs
tekniske løsning

Vår løsning baserer seg på en todelt løsning. MAIK bruker Narrow Band IoT-teknolgi til kommunikasjon med vannmålerne enten «1-1» eller «1-mange».

Løsningen med Narrow Band IoT-teknologi benytter idag etablert kommunikasjonsnett levert av Telia og Telenor.

Hvis ønskelig kan vi også bruke det lokale nettselskap sin infrastruktur for innsamling av målerverdier for strøm. 

Valg av teknisk utstyr gjøres i samarbeid med kommunen og etter en befaring –  geografi / topografi

MAIKs
tekniske løsning

Vår løsning baserer seg på en todelt løsning. MAIK bruker Narrow Band IoT-teknolgi til kommunikasjon med vannmålerne enten «1-1» eller «1-mange».

Løsningen med Narrow Band IoT-teknologi benytter idag etablert kommunikasjonsnett levert av Telia og Telenor.

Hvis ønskelig kan vi også bruke det lokale nettselskap sin infrastruktur for innsamling av målerverdier for strøm. 

Valg av teknisk utstyr gjøres i samarbeid med kommunen og etter en befaring –  geografi / topografi

MAIKs
tekniske løsning

Vår løsning baserer seg på en todelt løsning. MAIK bruker Narrow Band IoT-teknolgi til kommunikasjon med vannmålerne enten «1-1» eller «1-mange».

Løsningen med Narrow Band IoT-teknologi benytter idag etablert kommunikasjonsnett levert av Telia og Telenor.

Hvis ønskelig kan vi også bruke det lokale nettselskap sin infrastruktur for innsamling av målerverdier for strøm. 

Valg av teknisk utstyr gjøres i samarbeid med kommunen og etter en befaring –  geografi / topografi

I en oppstartsfase foreslår vi en begrenset pilot som kan bestå av:

• Installasjon  • Oppsett  • Innsamling
• Visning av vannverdier fra 100 stk. vannmålere.

Dette kan vise kommunen mulighetene i forhold til kommunes innbyggere, optimal drift og redusert lekkasje.

Kontaktpersoner

Produktsjef Vannmåling

Kjartan Slang

Mob: +47 907 84 595
E-post: kjartan.slang@maik.no

Ja – jeg ønsker en presentasjon!

Sikkerhet: End-to-end encryption


Alle data er til enhver tid i hele prosessen kryptert. Det er bare kommunen og utviklere med de riktige krypteringsnøklene som har tilgang til dataene. Ønsker kommunen en kundeportal, har naturligvis den enkelte innbygger tilgang til egne data.

Installasjon

Korrekt installasjonen av vannmålere med riktig kommunikasjonsoppsett, er det første og viktige trinnet ved etableringen av en god løsning for vannmåling. Resultatet av dette arbeidet vil siden gjenspeile seg i god kontroll og styring.

Kommunikasjonsstrøm:


• Overføringen sjekkes som mottatt i dataskyen fra GSM-nettet
• Dataene er nå klare for oppsett av ønsket visning til kommunen
(vannmålerdata: mengder / alarmer / temperaturer)

Lagring:


Alle data blir lagret i dataskyen og oppdateres løpende en gang pr. døgn. God tilgjengelighet og sikker lagringen er en forutsetning for optimal drift.

Distribusjon / visning:


Maik AS har eller kan lage ulike visningsalternativer / dashbord tilpasset kommunens eller VA-avdelingens ønsker. Forskjellige prosesser og rutiner krever ulik informasjon. MAIK AS kan tilpasse dette etter kundens behov. 

Optimal drift


Maik AS kan ha mange ulike visningsalternativer / dashbord  sammen med andre kommunale systemer. Noen ønsker en tilpasning og rapporter i forhold til økonomiavdelingen og tilhørende fakturaproduksjon. Andre ønsker f.eks en tilpasset løsning for å se sammenhengen mellom det «kommunale» og det «private» vannet, avhjelpe kundeservice i forhold til kundehenvendelser mm.

Nytteverdi:


Samfunn: Miljø / helse
Kommunen: Drift / kostnader / investering
Innbygger: Forbruk / kr

 

Fra A til Å

Maik tilbyr en løsning der vi kan være behjelpelig med hele prosessen. Kommunen skal være sikre på hvilke forutsigbare resultater de kan forvente. Over tid er prosjektet hensikt å kunne levere en bedre tjeneste til kommunens innbyggere til en lavere kostnad der alle miljøaspekter er tatt hensyn til.

Maik kan ta ansvaret for hele eller deler av prosessen for installering av vannmålere i din kommune. Fra prosjektledelse ved installasjon, innsamling og lagring av vannverdier, avanserte analyse med tilhørende varslingssystemer, til fakturering
og overvåking.

 

MAIKs mål

Det viktigste Maik kan gjøre, er å organisere installasjonen, sikre kommunen datatilgang til alle vannmålerne på en enkel og kostnadsmessig best mulig måte, og presentere driftsmessige og kostnadsmessige optimale løsninger.

MAIK er din partner
på vannmåling

 

 

Maik kan ta ansvaret for hele eller deler av prosessen for installering av vannmålere i din kommune. Fra prosjektledelse ved installasjon, innsamling og lagring av vannverdier, avanserte analyse med tilhørende varslingssystemer, til fakturering
og overvåking.

  

Løsningen vil være en gevinst for:

SAMFUNN

I forhold til
miljø/helse

KOMMUNE

I forhold til reduserte kostnader ved optimal drift.

INNBYGGER

Innbyggere får kontroll på sitt eget forbruk/ egne kostnader.

Installasjon av 5.000 vannmålere

Maik har vært prosjektleder for full installasjon av ca. 5.000 vannmålere for Hvaler kommune, med tilhørende dashbordløsninger for optimal
og lønnsom drift

Installasjon av 100.000 strømmålere

 MAIK  har ledet arbeidet med installasjon av 100.000 strømmålere for Norgesnett.

Bli oppdatert på siste nytt

MAIK AS | Org nr. 985 420 955
Stabburveien 18, 1617 Fr.stad | Kveldroveien 3, Vinterbro | (+47) 64 96 41 50 | firmapost@maik.no