Dashbord gjør det enkelt

Ingen dashbord er like. Løsningene blir spesialtilpasset kommunens behov slik at den enkeltes arbeidshverdag blir best mulig.

Med vår kombinerte visninger med kart, tabeller og
grafer får kommunen økt kontroll og kan raskere avdekke feil i det private vannledningsnettet.

Lekkasjesøk

Ifølge SSB har norske kommuner i dag en lekkasjegrad på ca. 30%. Det betyr i gjennomsnitt at 30% av alt produsert eller kjøpt rent vann forsvinner i det kommunale eller det private ledningsnettet. Med bruk av MAIKs løsninger mener vi denne prosentandelen kan reduseres. Tilgjengeliggjøring av vanndata og forslag til dashbord / visninger vil være en bidragsyter til dette.

Driftsoptimalisering

Vi har på vår reise møtt mange representanter fra ulike kommuner. Vi er imponert over driftsavdelingenes kompetanse og kontroll over det kommunale vannledningsnettet. Et bidrag i en driftsoptimaliseringsprosessen er tilgang til vanndata fra det private vannledningsnettet. En oppstilling av relevante data med informasjon både fra det kommunale og det private ledningsnettet sammen, vil i stor grad kunne gi innspill til en mer optimal drift. Sammenhengen mellom innkjøpt-/produsert mengde, oversikt over mengder relatert til sonemålernes og sluttbrukernes forbruk, vil avdekke sparepotensiale og redusere lekkasjegraden.

Integrering i kundeportal

Innbyggere i en kommune er interessert i reduserte kommunale avgifter. I denne sammenhengen vil sannsynligvis forbruket reduseres noe siden innbyggernes ser den direkte kobling mellom eget forbruk og egne kostnader.

MAIK kan bidra til å tilgjengeliggjøre den enkeltes vanndata i kommunens egen kundeportal / «minside.  Noen kommuner ønsker en egen app, men de fleste ser nytteverdien i at alle kommunens tjenester samles i en portal. MAIK kan tilrettelegge slik at dataene blir tilgjengelige sammen med annen informasjon fra kommunen».

Kontaktpersoner

Produktsjef Vannmåling

Kjartan Slang

Mob: +47 907 84 595
E-post: kjartan.slang@maik.no

Ja – jeg ønsker en presentasjon!

 

MAIK er din partner
på vannmåling

 

 

Maik kan ta ansvaret for hele eller deler av prosessen for installering av vannmålere i din kommune. Fra prosjektledelse ved installasjon, innsamling og lagring av vannverdier, avanserte analyse med tilhørende varslingssystemer, til fakturering
og overvåking.

  

Løsningen vil være en gevinst for:

SAMFUNN

I forhold til
miljø/helse

KOMMUNE

I forhold til reduserte kostnader ved optimal drift.

INNBYGGER

Innbyggere får kontroll på sitt eget forbruk/ egne kostnader.

Installasjon av 5.000 vannmålere

Maik har vært prosjektleder for full installasjon av ca. 5.000 vannmålere for Hvaler kommune, med tilhørende dashbordløsninger for optimal
og lønnsom drift

Installasjon av 100.000 strømmålere

 MAIK  har ledet arbeidet med installasjon av 100.000 strømmålere for Norgesnett.

Bli oppdatert på siste nytt

MAIK AS | Org nr. 985 420 955
Stabburveien 18, 1617 Fr.stad | Kveldroveien 3, Vinterbro | (+47) 64 96 41 50 | firmapost@maik.no