Teknologi

Det finnes i dag både flere teknologier for kommunikasjon  (LoRa Wan / Narrow Band IoT), og flere produsenter av vannmålere. Utgangspunktet for de nyeste vannmålerne, er at de alle bruker en Wireless M-Bus kommunikasjonsprotokoll. Innsamling av målerverdier kan gjennomføres ved hjelp av Wireless M-Bus kommunikasjon på flere måter:

1. Kommunikasjonshjelp med innbyggerens strømmåler. Vannmåleren sender data til strømmåleren, som igjen sender alle dataene til det lokale nettselskapet. Nettselskapet videresender vanndataene videre til kommunen.

2. Drive by
Kommunen kan kjøre rundt f.eks månedlig / årlig å innhente vannverdier. Det gjøres med en bil (antenne/radiomast) som har kontakt med vannmålerne mens bilen beveger seg i de ulike gatene. Dataene lagres og blir sendt til kommunen (skal testes i en pilot i Oslo, brukes sammen med andre metoder i Danmark)

3. Bruk av  kommunikasjonsteknologien LoRa Wan / Narrow Band IoT som henter verdiene rett fra vannmåleren.
LoRa Wan krever master satt opp i terrenget for datainnhenting (som et lokalt «stort» wifinett). Narrow Bant IoT bruker etablert infrastruktur (GSM) f.eks fra Telenor eller Telia i Norge for datainnhenting

 

Teknologi - fordeler/ulemper

Flere av disse løsningene kan kombineres, men bruk av strømmåleren krever en avtale med det lokale nettselskapet og innsettelsen av et MUC-kort i hver strømmåler. Valg av LoRa Wan krever installasjon av master satt opp i terrenget, mens Narrow Band IoT krever et IoT-abonnment.

De ulike teknologiene har i tillegg ulike fordeler og ulemper.

Erfaringsmessig vil det i noen tilfeller være dårlig kommunikasjon (avstand / bygningsstruktur) mellom strømmåler og vannmåler.

Målsetningen er å velge en teknologi eller en blanding av disse, slik at alle verdiene fra alle vannmålerne til enhver tid er tilgjengelige for kommunen.

MAIKs teknologivalg

NB loT og AMS infrastruktur hvis ønskelig.

Kontaktpersoner

Produktsjef Vannmåling

Kjartan Slang

Mob: +47 907 84 595
E-post: kjartan.slang@maik.no

Ja – jeg ønsker en presentasjon!

 

MAIK er din partner
på vannmåling

 

 

Maik kan ta ansvaret for hele eller deler av prosessen for installering av vannmålere i din kommune. Fra prosjektledelse ved installasjon, innsamling og lagring av vannverdier, avanserte analyse med tilhørende varslingssystemer, til fakturering
og overvåking.

  

Løsningen vil være en gevinst for:

SAMFUNN

I forhold til
miljø/helse

KOMMUNE

I forhold til reduserte kostnader ved optimal drift.

INNBYGGER

Innbyggere får kontroll på sitt eget forbruk/ egne kostnader.

Installasjon av 5.000 vannmålere

Maik har vært prosjektleder for full installasjon av ca. 5.000 vannmålere for Hvaler kommune, med tilhørende dashbordløsninger for optimal
og lønnsom drift

Installasjon av 100.000 strømmålere

 MAIK  har ledet arbeidet med installasjon av 100.000 strømmålere for Norgesnett.

Bli oppdatert på siste nytt

MAIK AS | Org nr. 985 420 955
Stabburveien 18, 1617 Fr.stad | Kveldroveien 3, Vinterbro | (+47) 64 96 41 50 | firmapost@maik.no